Titul foto Titul foto
Kontakt na vydavatele:    E-mail: ludek.cada@tiscali.cz    tel.: +420 728 567 329
MENU ☰
VYŠLO
Karel Zeithammer Lokomotivy Ústecko-teplické dráhy 1 190,- Kč Vázaná kniha, laminovaná obálka, formát 210 × 297 mm, 156 stran, 102 unikátních fotografií, 22 výkresů lokomotiv a tendrů ÚTD, 35 dokumentů, ilustrací, map a jízdních řádů, samostatná příloha v přiložených deskách s dalšími 35 výkresy lokomotiv

1. vydání. ISBN 978-80-86765-19-8
Kniha připomíná nedávné výročí 150 roků, které uplynuly od založení C. k. priv. Ústecko-teplické dráhy, nejvýnosnější dráhy bývalé rakouské monarchie. I když hlavní náplň publikace tvoří lokomotivy dráhy, připomenuty jsou i rozhodující momenty ve vývoji této významné železniční společnosti. Proto je kniha rozdělena do tří částí. V první je nastíněn vývoj železniční sítě dráhy, druhá část podrobněji pojednává o jednotlivých sériích používaných lokomotiv a třetí část, rozsáhlý soubor příloh, pak obě předchozí části doplňuje. Ukázka z knihy:

Vydavatelství dopravní literatury Litoměřice Ing. Luděk Čada, 1999 - , webdesign © Jan Čada